slide home

imagen-boletin

Boletín Vol 3, Nº1. Abril de 2018

Descargar BOLETIN

• Actualización farmacoterapéutica
• Guías de práctica clínica, documentos consenso
• E-book Antimicrobial Stewardship
• Alertas farmacéuticas


imagen-boletin

Boletín Vol 2, Nº3. Diciembre de 2017

Descargar BOLETIN

• Actualización farmacoterapéutica
• Guías de práctica clínica, documentos consenso
• Alertas farmacéuticas
• Participación del grupo AFinf en 62 Congreso SEFH


imagen-boletin

Boletín Vol 2, Nº2. Junio 2017

Descargar BOLETIN

• Actualización farmacoterapéutica
• Guías de práctica clínica, documentos consenso
• Alertas farmacéuticas
• Varios


imagen-boletin

Boletín Vol 2, Nº1. Marzo 2017

Descargar BOLETIN

• Actualización farmacoterapéutica
• Guías de práctica clínica, documentos consenso
• Nuevas indicaciones, nuevos fármacos, informe GENESIS/IPT
• Alertas farmacéuticas
• Varios


imagen-boletin

Boletín Vol 1 Nº3. Noviembre 2016

Descargar BOLETIN

• Actualización farmacoterapéutica
• Guías de práctica clínica, documentos consenso
• Alertas farmacéuticas
• 61 Congreso SEFH
• Varios


imagen-boletin

Boletín Vol 1 Nº2. Junio 2016

Descargar BOLETIN

• Actualización farmacoterapéutica
• Guías de práctica clínica
• Alertas farmacéuticas
• Jornadas de Actualización en Atención Farmacéutica en
Enfermedades Infecciosas
• Varios


imagen-boletin

Boletín Vol 1 Nº1. Enero - Marzo 2016

Descargar BOLETIN

• Actualización farmacoterapéutica
• Guías de práctica clínica
• Nuevas indicaciones, nuevos fármacos, informes GENESIS/IPTs
• Alertas farmacéuticas
• Resumen de congresos
• Varios
• Enlaces de interés